Privacyverklaring

Contactgegevens 

Je kunt KouweKleren.nl bereiken door een mail te sturen naar info@kouwekleren.nl of een reactie achter te laten op een artikel op www.kouwekleren.nl. Ook kun je een (privé)bericht sturen via de volgende sociale media: Facebook, Instagram en Twitter.

Verwerking persoonsgegevens

KouweKleren.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de aangeboden diensten – door het bezoeken van pagina’s, het plaatsen van reacties, het aanmelden voor berichtnotificaties – en/of omdat je deze zelf verstrekt. Deze verwerking is nodig om de diensten uit te voeren en de website te laten functioneren.

KouweKleren.nl heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouder of voogd. Dit kan echter niet gecontroleerd worden. Neem alstublieft contact op als u denkt dat zonder deze toestemming toch persoonsgegevens zijn verzameld van een persoon in de leeftijd onder de 16 jaar. Dan kan deze informatie verwijderd worden. Ook worden geen gevoelige gegevens over bijvoorbeeld ras, politieke voorkeur of gezondheid verzameld.

KouweKleren.nl deelt de persoonsgegevens waar nodig met de volgende derde partijen om de volgende redenen:

  • TransIP: de webhost, noodzakelijk voor het functioneren van de website
  • Clicky: voor het analyseren van het bezoekgedrag
  • Google Analytics: voor het analyseren van het bezoekgedrag

Geen van deze partijen heeft toestemming gekregen om persoonsgegevens met andere partijen te delen.

De gegevens worden verzameld op grondslag van gerechtvaardigd belang, overeenkomst of toestemming. Hieronder vind je per situatie welke gegevens verzameld worden, met welk doel, op welke grondslag, wie de data verwerkt en wat de bewaartermijn is.

Situatie: websitebezoek
Persoonsgegevens: IP-adres, locatiegegevens, type webbrowser, apparaat
Doel: het functioneren van de website, detecteren van spam, het verzamelen van gedragsgegevens en bezoekersaantallen om de website te verbeteren
Op grond van: gerechtvaardigd belang
Verwerkers: Google Analytics, Clicky, TransIP
Bewaartermijn: 26 maanden

Situatie: reactie achterlaten
Persoonsgegevens: (scherm)naam, e-mailadres, reactie en vrijblijvend eigen webadres
Doel: ter weergave van de reactie, ter voorkoming van spam en desgewenst ter informatie dat er een reactie is geplaatst
Op grond van: toestemming
Verwerkers: TransIP
Bewaartermijn: zolang het artikel online staat of tot verzoek verwijdering of anonimisering

Situatie: ontvangen berichtnotificaties
Persoonsgegevens: e-mailadres
Doel: mogelijk maken van berichtnotficaties per e-mail
Op grond van: toestemming
Verwerkers: TransIP
Bewaartermijn: tot verzoek om uitschrijving

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van jouw apparaat op het moment dat je de website voor de eerste keer bezoekt. Bij je eerste bezoek word je geïnformeerd over dit gebruik van cookies en  om toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt de toestemming om cookies te verzamelen altijd intrekken en eerder geïnstalleerde cookies verwijderen via de instellingen van je webbrowser.

KouweKleren.nl maakt gebruik van technische en analytische cookies om de technische werking van de website mogelijk te maken en je gebruiksgemak te vergroten. Hiermee kan de website worden geoptimaliseerd. Op KouweKleren.nl is het mogelijk om berichten via de sociale media-knoppen te delen. Hiervoor worden tracking cookies gebruikt om jouw sociale profielen te herkennen als je iets wilt delen. Hiermee wordt je doorverwezen naar het betreffende sociale medium. Houdt er rekening mee dat je hiermee onder de privacyvoorwaarden van het betreffende bedrjf valt. Hierop kan KouweKleren.nl geen invloed uitoefenen.

Beveiliging persoonsgegevens

KouweKleren.nl neemt de beveiliging van je persoonsgegevens serieus. De website heeft een SSL-certificaat, wat betekent dat je gegevens versleuteld via een veilige verbinding verstuurd worden. De gegevens zijn afgeschermd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. KouweKleren.nl verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op inzage, verwijdering en anonimisering

Je hebt ten alle tijden het recht om je toestemming tot verwerking van je persoonsgegevens in te trekken.

Je hebt het recht jouw gegevens op te vragen, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor kun je per mail een verzoek indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou zelf gedaan wordt, wordt verzocht een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak hierop je pasfoto, Burgerservicenummer, paspoortnummer en de strook met nummers onderaan zwart ter bescherming van je identiteitsgegevens. Je verzoek wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.